Nu finns hela presentationsmaterialet inför Medlemsmötet 2020-12-05 att se under Medlem Login.

Om ni saknar inloggningsuppgifter, kontakta kansliet på 0454-433 66 eller boagk@oktv.se.

Övrig information…

P.g.a. de skärpta regionala råd som införts av Region Blekinge och de lokala åtgärder som gäller för Olofströms kommun så har Medlemsmötet på Boa GK Olofström flyttats fram till lördag 5 december 14:00 och kommer att genomföras utomhus på Klubbhusområdet.

För att få delta på mötet krävs föranmälan. Detta ska göras till kansliet på boagk@oktv.se eller 0454-43366 senast två dygn i förväg (torsdag 3/12 14:00).

Vi gör detta för att kunna genomföra mötet på ett så riskfritt sätt som möjligt.

För att snabba på mötet ytterligare så finns all information under ”§ 8. Information om klubben och golfbanan” att läsa under Medlem Login.

Underlag till ”§ 9. Beslut om Medlemsavgifter för 2021” samt dagordning för mötet finns om ni klickar på bilden nedan…

/ Styrelsen Boa GK Olofström