Årsmötet och Årsstämman för Boa GK Olofström och Boa GK Drift genomfördes torsdag 25 mars.

Förutom genomgång av året som gått och fastställande av budget för 2021 så gjordes även ett antal val på mötet:

Ordförande om 1 år: ………………………………………………Dan Hermansson (Nyval)

Val av ordinarie styrelseledamot om 2 år: ………………Kurt-Åke Karlsson (Omval)
Val av ordinarie styrelseledamot om 2 år: ………………Benny Larsson (Omval)
Val av ordinarie styrelseledamot om 2 år: ………………Mikael Standert (Omval)
Val av ordinarie styrelseledamot om 2 år: ………………Leif Jönsson (Nyval)

Val av styrelsesuppleant om 1 år: ……………………………Anna Gustavsson (Omval)
Val av styrelsesuppleant om 1 år: ……………………………Bodil Madisson (Omval)

Val av ordförande i Bankommittén: ………………………..Olle Persson (Omval)
Val av ordförande i Marknadskommittén: ………………Klavs Wix Nielsen (Omval)
Val av ordförande i Utbildningskommittén: …………….Bodil Madisson (Nyval)
Val av ordförande i Medlemsmedlemskommittén: Leif Jönsson (Nyval)
Val av ordförande i Seniorkommittén: …………………….Bengt-Åke Åkesson (Omval)
Val av ordförande i Juniorkommittén: ……………………..Carl Cedric Söndergaard (Omval)
Val av ordförande i Tävlingskommittén: ………………….Ulrika Ekelund Ringman (Omval)
Val av ordförande i Damkommittén: ……………………….Ingelise Fjeldstad (Omval)
Val av ordförande i Regel/Handicapkommittén: ……..Benny Larsson (Omval)

Val av revisor om 1 år: …………………………………………….Robert Carleke (Omval)
Val av revisor om 1 år: …………………………………………….Knut Hessbo (Omval)

Val av valberedningens ordförande om 1 år: ………….Klavs Wix Nielsen (Omval)
Val av ledamot i valberedningen om 1 år: ……………….Inger Svensson (Omval)
Val av ledamot i valberedningen om 1 år: ……………….Utses av styrelsen
Val av ledamot i valberedningen om 1 år: ……………….Utses av styrelsen

Val av ombud till BGF:s årsmöte: …………………………….Utses av styrelsen

All övrig information från Årsmötet och Årsstämman kommer att finnas att se under Medlem Login när protokollet från mötet är justerat och klart.