Årsmötet på Boa GK Olofström genomfördes som planerat nu ikväll (torsdag 26 mars).

Förutom genomgång av året som gått och fastställande av budget för 2020 så genomfördes även ett antal val.

Till ny ordförande i klubben valdes Dan Hermansson.

Här är en sammanfattning av alla val som gjordes…

Ordförande om 1 år: ………………………………………………..Dan Hermansson (Nyval)

Val av ordinarie styrelseledamot om 2 år: ………………..Björn Borg (Omval)
Val av ordinarie styrelseledamot om 2 år: ………………..Lars Johansson (Omval)
Val av ordinarie styrelseledamot om 2 år: ………………..Steve Holmström (Omval)

Val av styrelsesuppleant om 1 år: ……………………………..Anna Gustavsson (Omval)
Val av styrelsesuppleant om 1 år: ……………………………..Bodil Madisson (Omval)

Val av ordförande i Bankommittén: ………………………….Olle Persson (Omval)
Val av ordförande i Marknadskommittén: ………………..Klavs Wix Nielsen (Omval)
Val av ordförande i Utbildningskommittén: ………………Bodil Madisson (Nyval)
Val av ordförande i Medlemsmedlemskommittén: …..Bo Jansson (Omval)
Val av ordförande i Seniorkommittén: ………………………Bengt-Åke Åkesson (Omval)
Val av ordförande i Juniorkommittén: ……………………….Carl Cedric Persson (Omval)
Val av ordförande i Tävlingskommittén: ……………………Steve Holmström (Omval)
Val av ordförande i Damkommittén: …………………………Ingelise Fjeldstad (Omval)
Val av ordförande i Regel/Handicapkommittén: ……….Benny Larsson (Omval)

Val av revisor om 1 år: ………………………………………………Robert Carleke (Omval)
Val av revisor om 1 år: ………………………………………………Knut Hessbo (Omval)

Val av valberedningens ordförande om 1 år: ……………Klavs Wix Nielsen (Omval)
Val av ledamot i valberedningen om 1 år: …………………Inger Svensson (Omval)
Val av ledamot i valberedningen om 1 år: …………………Utses av styrelsen
Val av ledamot i valberedningen om 1 år: …………………Utses av styrelsen

Val av ombud till BGF:s årsmöte: ………………………………Utses av styrelsen

All övrig information från Årsmötet kommer att finnas att läsa under Medlem Login så fort som protokollet från mötet är skrivet och justerat.