Banan är fortfarande öppen med spel på ordinarie greener. 🙂

Däremot är det alltid vintergreener som gäller vid frost.

Aktuell information om banans status finns alltid att se allra överst här på hemsidan.