För att undvika risken för smittspridning och för att följa Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer så hålls sedan en tid tillbaka alla styrelsemöten på Boa GK Olofström och Boa GK Drift AB digitalt via Microsoft Teams.

Som det ser ut i dagsläget så kommer även Årsmötet i slutet av mars att äga rum på samma sätt.

Mer information kring detta kommer i god tid innan mötet.

(Och till skillnad mot Kommunfullmäktiges sammanträden så kan vi på Boa GK Olofström se alla deltagare under våra möten.) 😉

/ Styrelsen Boa GK Olofström och Boa GK Drift AB