Banan stängs för säsongen måndag den 15/11.
Greenerna luftas över en sista gång innan stängning.
Tack för denna säsong och vi får hoppas på en tidig och torr vår!

/ Daniel

Head Greenkeeper