Uppfräschningen av vit, gul och blå tee på hål 12 fortsätter.

Just nu arbetar Daniel och övrig personal med att anlägga en liten mur längs med hela utslagsplatsen.

Visst kommer det att bli bra? 🙂