Fr.o.m. 1 mars har alla golfare i Sverige fått ett helt nytt handicap som baseras på det nya världshandicapsystemet.

I samband med det finns följande att läsa i Svensk Golf

.

Allt du behöver veta om golfens nya handicapsystem

Från och med 1 mars 2020 gäller nya handicapregler för golfare i Sverige.Men hur fungerar det? Och vad innebär det för dig? Här är de viktiga förändringarna.

Historiskt har det funnits sex olika handicapsystem i världen. Detta kan tyckas vara märkligt då golfare över hela världen i alltid spelat med i stort sett samma förutsättningar gällande utrustning och golfregler. Men från och med 2020 kommer även golfens handicapsystem vara likadant över hela världen då World Handicap System, världshandicapsystemet, introduceras. Nästan åtminstone, för vissa länder, bland andra Storbritannien, dröjer till senare i år med att införa det nya systemet.

Det nya systemet innebär att din exakta golfhandicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder.
Dina åtta bästa rundor som du registrerar i Min Golf räknas automatiskt om till ett handicapresultat, exempelvis 23,4, och summeras. Därefter divideras de med åtta vilket ger din exakta handicap.

Värt att notera är att definitionen handicapresultat inte ska förväxlas med exakt handicap. Ett handicapresultat är den handicap på vilken du spelat en specifik rond, till exempel 27,8. Om du registrerar en poängbogeyresultat på 34 poäng omvandlas det till ett handicapresultat, vilket sedan ligger till grund för din exakta handicap.

.

Här är ett exempel

Som tur är behöver vi inte själva räkna ut vad våra handicap blir, utan detta sker automatiskt i Golfens IT-system. Från och med den 1 mars kommer du att se din nya handicap när du loggar in på Min Golf.

För att din handicap ska bli korrekt framöver gäller det att registrera så många rundor som möjligt.

Du registrerar dina ronder som tidigare genom Golfens IT-system. Antingen kan du registrera ett poängbogey-resultat eller dina antal slag hål för hål. Slaggolf och poängbogey är de spelformer som gäller för handicapronder i Sverige. I slaggolf registrerar du som mest nettodubbelbogey, alltså det som skulle ge dig noll poäng i poängbogey.

Nytt med det nya systemet är att man inte bara kan registrera 9- eller 18-hålsronder. Du kan registrera alla ronder med minst 9 spelade hål, alltså exempelvis 12 eller 17 spelade hål, så länge du spelat dem i korrekt följd.

Flera fördelar marknadsförs med golfens nya handicapsystem. Bland annat den givna fördelen att alla världens golfare nu spelar med samma system och får jämförbara handicap. En annan uppsida med det nya systemet, så länge du faktiskt registrerar dina ronder, är att din handicap bättre ska spegla din faktiska spelstandard – istället för dagens system som i mångt och mycket baseras på dina absolut bästa resultat.
Det nya handicapsystemet är också mer känsligt för din nuvarande form och ska därmed spegla din aktuella spelstandard på ett bättre sätt.

Ytterligare en möjlig fördel med det nya systemet är att även kortare ronder än 18 hål kan registreras och ligga till grund för din handicap, detta gäller även spelare som tidigare tillhört handicapgrupp 1 (från handicap 4,5 och lägre). Med nya systemet existerar inte längre några handicapgrupper.

Enligt Svenska Golfförbundet står Sverige väl förberedda inför förändringen som kommer att ske. I och med att vi har ett digitalt registreringssystem (Golfens IT-system) och redan använder oss av slopetabeller kommer vi inte behöva förändra något utan fortsätta spela som vanligt med hjälp av golfbanornas befintliga slopesystem.

Avsaknaden av slope innebär en stor omställning för länder som Storbritannien där en mängd banor nu håller på att slopevärderas, vilket också är ett av skälen att deras övergång till det nya systemet dröjer.

.

För den som vill veta allt: Så här räknas din handicap ut

Varning för överkurs. För den som är nyfiken är formeln nedan den som ligger till grund för att räkna ut din golfhandicap.

Bruttoscore

Om du registrerat bruttoslag hål för hål används denna formel:
Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

Poängbogey

Om du registrerat en total poängbogeyscore används denna formel:
Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

Definitioner:

Handicapresultat = Det resultat du uppnått på en given bana på en given dag. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och banans course rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet. Värdet räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

Slopevärde = En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare. På en bana med slopevärde 113 (riktvärde) får en scratchspelare och en bogeyspelare samma spelhandicap relativt till sin exakta handicap. Till exempel en scratchspelare med 0,0 får spelhandicap 2 och en bogeyspelare med 20,0 får spelhandicap 22.

Course Rating (CR) = Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

Nettodubbelbogey = Hålets par + eventuella handicapslag på det hålet + 2. Samma som 0 poäng i poängbogey. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

Justerad bruttoscore = En spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max nettodubbelbogey. En total justerad bruttoscore för ronden räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

PCC = En statistisk beräkning av golfspelarnas resultat jämfört med deras handicap på en viss bana en viss dag. Den avgör om spelförhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer är banförhållanden, väderförhållanden och banuppsättning. PCC kan vara -1, 0 (ingen justering), +1, +2 eller +3.

.

Golfens nya handicapsystem i korthet

EXAKT HANDICAP Din handicap. Ett tal med en decimal. Maximalt 54,0.

SPELHANDICAP Slopesystemet kommer finnas kvar och i respektive banas slopetabell finner du din spelhandicap utifrån din exakta handicap.

HANDICAPRESULTAT Resultat som uppnåtts under en rond, alltså på vilken handicap du spelat en specifik rond, till exempel 27,8. Inte att förväxla med exakt handicap.

ALLA HANDICAPGRUPPER FÖRSVINNER och alla får registrera sällskapsronder och niohålsronder, oavsett om du har plushandicap eller 54,0 i exakt handicap.

SPÄRREN 36,0 FÖRSVINNER och du kan exempelvis höjas från 35,9 till 37,8.

GODKÄNDA SPELFORMER för handicapronder är Slagtävling, Poängbogey och max antal slag (exempelvis slaggolf).

INGEN FÖRREGISTRERING KRÄVS som tidigare. Nu är det bara att spela och sedan registrera.

NETTODUBBELBOGEY är hålets par plus två slag, plus eventuella handicapslag på det hålet. Detta är maximalt antal slag ur ett handicaphänseende. Det motsvarar noll poäng på hålet i poängbogey.

BESKED EFTER MIDNATT om din nya exakta handicap. Om du registrerat en rond måste du invänta alla andra registrerade ronder på den banan den dagen, oavsett om det gäller tävling eller sällskapsronder.

CAP Ett tak för hur mycket handicapen kan öka under 12 månader.

EXTRAORDINÄR SCORE gäller om en spelare slår till med en rond som är minst 7,0 slag bättre än spelarens exakta handicap vid tillfället och då fördelas en sänkning ut på de 20 senaste ronderna. 7,0–9,9 slag bättre = –1,0. Över 10,0 slag bättre = –2,0.

Text: Jesper Johansson – Svensk Golf

 

.