Efterhand kommer alla vattenhinder på Boa GK Olofström bli röda. Det kommer förenkla och snabba på spelet.
Vi kommer ta in alla gula pinnar som ska målas till röda och då kan det vara så att det saknas markering i vissa vattenhinder under en tid. / Greenkeepern