Blekinge Golfförbund har rekommenderat klubbarna i länet att införa en tillfällig lokal regel som tillåter lägesförbättring i bunkern.

Boa GK Olofström har med anledning av det valt att komplettera de tillfälliga lokala ordningsföreskrifter som gäller under Coronapandemin med denna tillfälliga lokala regel (se nedan).

.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter på Boa GK Olofström med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på Boa GK Olofström tills annat meddelas.

Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Tillfällig lokal regel gällande lägesförbättring i bunker:

En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.