Uppfräschningen av vit, gul och blå tee på hål 12 fortsätter.

Just nu arbetar Daniel och övrig personal med att anlägga en liten mur längs med hela utslagsplatsen.

Visst kommer det att bli bra? 🙂

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *