Styrelsen

Ordförande och vice VD i driftsbolaget:

Dan Hermansson
Telefon: 0709859082
danaghermansson@gmail.com

Vice ordförande och VD i driftsbolaget:

Björn Borg
Telefon: 0709407062
björn@borg.li

Ledamot och Ekonomiansvarig:

Kurt-Åke Karlsson
Telefon: 0767693595
kurtake.karlsson@gmail.com

Ledamot:

Benny Larsson
Telefon: 0705141642
benny.larsson@oktv.se

Ledamot:

Steve Holmström
Telefon: 0738268174
steve.holmstrom@oktv.se

Ledamot:

Lars Johansson
Telefon: 0705300459
lars.johansson@oktv.se

Ledamot:


Leif Jönsson
Telefon: 0730707016
leif.b.jonsson@outlook.com

Ledamot och Sekreterare:

Mikael Standert
Telefon: 0730436216
mikael.standert@oktv.se

Suppleant:

Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Suppleant:

Anna Gustafsson
Telefon: 0702774110
staxgard2011@hotmail.com

Revisorer

Robert Carleke
Telefon:
robert.carleke@gmail.com

Knut Hessbo
Telefon:
knut.hessbo@andco.se

Bankommittén

Ordförande:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Ledamot:
Sven Persson
Telefon: 0706979374
sveper74@live.se

Ledamot:
Rolf Svantesson
Telefon: 0703704420
rolf@svantesson.de

Ledamot:
Daniel Olsson
Telefon: 0733405525
dtgolf@hotmail.com

Ledamot:
Björn Borg
Telefon: 0709407062
björn@borg.li

Ledamot:
Benny Larsson
Telefon: 0705141642
benny.larsson@oktv.se

Ledamot:
Peter Magnusson
Telefon: 0725446937
bph.magnusson@telia.com

Bankommitténs uppgifter

* Ansvara för att höja kvalitéten på banan
* Föreslå och aktivt delta i banförbättringar
* Ansvara för klubbens miljöarbete
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från bankommittén

Vid frost, inget spel på ordinarie greener.
Bollautomaten på driving range är öppen.
Glöm inte att laga era nedslagsmärken.

Damkommittén

Ordförande:
Ingelise Fjeldstad
Telefon: 0702392090
ingelise.fjeldstad@oktv.se

Ledamot:
Britt Stenberg
Telefon: 045448111
Mobil: 0702736450
britt.stenberg@oktv.se

Ledamot:
Monica Olandersson
Mobil: 0705368846
monica.olandersson@oktv.se

Ledamot:
Gunilla Nilsson
Telefon: 045446428
Mobil: 0730946428
gunillaingridsdotter@hotmail.se

Ledamot:
Eva Peter
Mobil: 0723249044
evapeter1951@gmail.com

Damkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens damverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland flickor och damer för att börja spela golf
* Arrangera speciella damtävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Anordna tisdagsgolfen varje vecka där alla damer i klubben är välkomna oavsett handicap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Damkommittén

Med anledning av den pågående Coronapandemin, och de beslut som Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet har tagit, kommer Damernas Tisdagsgolf tills vidare att ha ett lite annorlunda upplägg.

Start för Tisdagsgolfen är tisdag 28 april, men till skillnad mot tidigare år så kommer det inte att arrangeras några tävlingar med gemensamma samlingar eller genomgångar.

Klubben kommer, precis som tidigare, hålla ett antal tider från kl. 14:00 och framåt.

Istället för lottning på plats så kommer de tre första som anländer till banan att gå ut och spela sällskapsgolf tillsammans, därefter nästa tre som anländer o.s.v.

På det sättet följer klubben Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, och vi som deltar kan se fram emot en trevlig och avslappnande stund på golfbanan. 🙂

För mer information, inklusive kontaktuppgifter till varandra, vänligen vänd er till Damkommitténs ordförande Ingelise Fjeldstad (ingelise.fjeldstad@oktv.se, 0702392090) eller Kansliet (boagk@oktv.se, 0454-43366).

Information 2019: Damernas tisdagsgolf med samling kl. 13:45 varje tisdag med start i maj.
För att läsa schemat över spelprogrammet 2019, se nedan eller Klicka Här.

 

Juniorkommittén

Ordförande:
Carl-Cedric Söndergaard
Telefon:
cedricsgolf@gmail.com

Ledamot:
Dennis Åkesson
Telefon:
holjegolf@gmail.com

Ledamot:
Lars Johansson
Telefon: 0705300459
lars.johansson@oktv.se

Juniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens junior- och ungdomsverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland knattar och ungdomar för att börja spela golf
* Arrangera speciella junior- och ungdomstävlingar i samarbete med tävlingskommittén

Seniorkommittén

Ordförande:
Bengt-Åke Åkesson
Telefon: 0708904825
bengt-ake.akesson@spray.se

Ledamot:
Anders Emanuelsson
Telefon: 0705362154
anders.hesslehult@gmail.com

Seniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för seniorverksamheten
* Ansvara för att samarbeta med övriga blekingeklubbar gällande seriespelet för H45, H55 och H65
* Arrangera speciella seniortävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Arbeta för ett spelutbyte med seniorer i andra golfklubbar
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Seniorkommittén

Start för Onsdagsgolfen 09:00 (sommartid 08:00).

Seriespel och spel om ”Boa Oldboys Pokal” ingående i Onsdagsgolfen år 2019:

Onsdagsgolfen utökas med seriespel som gäller över hela säsongen maj-oktober när det är handicapronder.
I seriespelet gäller endast singelronder.
När det bestäms att lagspel skall spelas ingår dessa ej.

Seriespelet gäller alla som deltar i Onsdagsgolfen oavsett hur många ronder som respektive spelare deltar i.
Deltagare är spelare i kategorin 55+, Damer och Herrar.

Avslutning och korandet av segrare i seriespelet utses vid den årliga avslutningen som hålls i oktober.

I samband med avslutningen kommer det att spelas om ett nytt vandringspris ”Boa Oldboys Vandringspris”.
Vinnare av pokalen måste ha spelat minst 10 ronder under säsongen.

Den som vinner sista tävlingen, som är på avslutningen, kommer att utses som vinnare av vandringspriset och få sitt namn ingraverat i vandringspriset.
Vandringspriset kommer att cirkulera och kan således inte vinnas av någon spelare.

Regler för seriespelet och spelet om pokalen skall följa ”Reglerna för golfspel 2019”.
Således skall spelare som spelar mindre än 18 hål räkna scoren enligt golfreglerna.
Spelare som spelar endast 12 hål skall varannan gång starta från Tee 1 och varannan gång starta från Tee 7.

Varje spelare skall fylla i scorekortet, som skall vara korrekt fört enligt golfreglerna.
Vid felaktigt fört scorkort ogiltigförklaras detta.

Poängfördelning vid seriespel:
Varje spelare som genomför en 18 håls golfrond erhåller 5 poäng och varje spelare som spelar 12 hål erhåller 3 poäng.
Spelare som avbryter en golfrond erhåller inga poäng.
Spelare som samlat flest poäng under säsongen vinner.

Poängfördelning vid genomförd golfrond:
1:an – 10 poäng
2:an – 8 poäng
3:an – 6 poäng
4:an – 5 poäng
5:an – 4 poäng
6:an – 3 poäng
Övriga – 1 poäng

Resultat totalt 2019:
1, Bo-Anders Gustavsson – 206 poäng
2, Rune Jönsson – 194 poäng
3, Roland Porshammar – 185 poäng
4, Sven-Åke Henriksson – 155 poäng
5, Goje Bengtsson – 143 poäng
6, Jan-Inge Svenningsson – 140 poäng
7, Bengt Lüning – 134 poäng
8, Jan-Erik Hulte – 131 poäng
9, Willy Cardell – 123 poäng
10, Anders Emanuelsson – 122 poäng

Flest genomförda ronder:
1, Sven-Åke Henriksson – 30 rundor
.   Roland Porshammar – 30 rundor
3, Bengt Lüning – 29 rundor

Flest vunna ronder:
1, Bo-Anders Gustavsson – 5 vinster
2, Rune Jönsson – 3 vinster
3, Goje Bengtsson – 2 vinster
.   Jan-Erik Hulte – 2 vinster
.   Jan-Inge Svenningsson – 2 vinster

Totalt spelades 30 rundor mellan vecka 19 och vecka 42.

Antal deltagande spelare var 39 personer och sammanlagt gjordes 358 starter.

Marknadskommittén

Ordförande:
Klavs Wix Nielsen
Telefon: 0705602966
klavs.wix@oktv.se

Ledamot:
Mats Markström
Telefon: 0763206035
mats.markstrom@oktv.se

Ledamot:
Åke Svensson
Telefon: 0703220411
elake.svensson@outlook.com

Ledamot:
Willy Cardell
Telefon: 0708415403
willy.cardell@oktv.se

Ledamot:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Marknadskommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens sponsringsverksamhet
* Hjälpa tävlingskommittén med att ordna sponsorer och priser till klubbens tävlingar
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Marknadskommittén

Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med våra partners under säsongen.

Utbildningskommittén

Ordförande:
Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Ledamot:
Benny Larsson
Telefon: 0705141642
benny.larsson@oktv.se

Ledamot:
Kjell-Åke Karlsson
Telefon: 0738322602
kak@oktv.se

Ledamot:
Klavs Wix Nielsen
Telefon: 0705602966
klavs.wix@oktv.se

Utbildningskommitténs uppgifter

* Ansvara för utbildning av nya medlemmar
* Anordna kurser och vidareutbildning av klubbens funktionärer
* Kontrollera att golfreglerna följs på banan tillsammans med erfarna spelare
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Utbildningskommittén

Årets första utbildningsomgång för Grönt Kort startar i mitten av april.
Vid intresse: kontakta kansliet på 0454 – 43366 eller boagk@oktv.se.

Regel & Handicapkommittén

Ordförande:
Benny Larsson
Telefon: 0705141642
benny.larsson@oktv.se

Ledamot:
Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Regel & Handicapkommitténs uppgifter

* Utfärda lokala regler och föreskrifter samt se till så att dessa är aktuella
* Vid behov utfärda tillfälliga lokala regler
* Ansvara för att medlemmarna har ett rättvisande handicap som motsvarar deras spelstandard
* Genomföra årlig revision av medlemmarnas handicap
* Besvara frågor från medlemmar i regel- och handicapfrågor
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Regel & Handicapkommittén

* Fr.o.m. 1 januari 2019 har nya golfregler börjat att gälla.
* Det är R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) och USGA (United States Golf Association) som tillsammans har tagit fram ett helt nytt regelverk i syfte att förenkla och modernisera golfspelet.
* Detta ska bl.a. leda till ett snabbare spel och att s.k. regelfällor inte längre finns kvar.
* På R&A:s hemsida (randa.org) finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner tillgängliga i svensk översättning.
* Dessutom finns Appen Rules of Golf 2019 för nedladdningen både för Android och för iPhone.

Medlemskommittén

Ordförande:
Leif Jönsson
Telefon: 0730707016
leif.b.jonsson@outlook.com

Ledamot:
Ulrika Johannisson
Telefon: 0763540202
ulrika.johannisson@oktv.se

Medlemskommitténs uppgifter:

* Ansvara för att klubben syns och visas i sådan omfattning att såväl medlemmar som gäster får en positiv bild och upplevelse av klubben.
* Föreslå aktiviteter i samverkan med kansliet
* Lämna löpande information till styrelsen angående planerade och genomförda aktiviteter
* Ansvara för medlemsvård och medlemsvärvning
* Anordna torsdagsgolfen varje vecka för nybörjare och medlemmar som saknar spelsällskap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Medlemskommittén:

Missa inte Torsdagsgolfen varje torsdag kl. 17:00.

Tävlingskommittén

Ordförande:
Ulrika Ekelund Ringman
Telefon: 0709348560
ullis.ekelund@gmail.com

Ledamot:
Kerstin Mattisson
Telefon: 0706914901
kerstin.mattisson@oktv.se

Vi blir gärna fler i tävlingskommittén.

Är ni sugna på att hjälpa till så hör av er till kansliet.

Tävlingskommitténs uppgifter:

* Ansvara för klubbens tävlingsverksamhet
* Fastställa tävlingsprogram och se till så att det är startförbud på banan under tävlingar
* Administrera klubbens tävlingsverksamhet med att bl.a. sammanställa start- och resultatlistor
* Biträda juniorkommittén och damkommittén i samband med junior- och damtävlingar
* Informera media om tävlingsresultaten
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Tävlingskommittén:

Tävlingsprogrammet för 2019 finns att läsa under Tävlingar.
Nästa tävling för säsongen är Boaslaget söndag 12 maj.

sv_SESvenska
en_USEnglish sv_SESvenska