Styrelsen

Ordförande:
Peter Magnusson
Telefon: 0725446937
bph.magnusson@telia.com

Ledamot:
Kurt-Åke Karlsson
Telefon: 0767693595
kurtake.karlsson@gmail.com

Ledamot:
Robert Carleke
Telefon:
robert.carleke@gmail.com

Ledamot:
Steve Holmström
Telefon: 0738268174
steve.holmstrom@oktv.se

Ledamot:
Björn Borg
Telefon: 0709407062
björn@borg.li

Ledamot:
Benny Larsson
Telefon: 0705141642
benny.larsson@oktv.se

Ledamot:
Lars Johansson
Telefon: 0705300459
lars.johansson@oktv.se

Suppleant:
Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Suppleant:
Mikael Standert
Telefon: 0730436216
mikael.standert@oktv.se

Revisorer

Birgitta Ericsson
Telefon:
birgittaer@telia.com

Lars Bäckström
Telefon:
lars.backstrom@oktv.se

Bankommittén

Ordförande:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Ledamot:
Sven Persson
Telefon: 0706979374
sveper74@live.se

Ledamot:
Rolf Svantesson
Telefon: 0703704420
rolf@svantesson.de

Ledamot:
Daniel Olsson
Telefon: 0733405525
dtgolf@hotmail.com

Ledamot:
Björn Borg
Telefon: 0709407062
björn@borg.li

Ledamot:
Benny Larsson
Telefon: 0705141642
benny.larsson@oktv.se

Ledamot:
Liz Åkesson
Telefon: 045443366
boagk@oktv.se

Ledamot:
Peter Magnusson
Telefon: 0725446937
bph.magnusson@telia.com

Bankommitténs uppgifter

* Ansvara för att höja kvalitéten på banan
* Föreslå och aktivt delta i banförbättringar
* Ansvara för klubbens miljöarbete
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från bankommittén

* Vid frost, inget spel på ordinarie greener.
* Lägersförbättring på den finklippta delen av spelfältet.
* Bollen ska placeras inom en klubblängd.
* Bollautomaten på driving range är stängd för säsongen.
* Bollar finns för självplockning.
* Glöm inte att laga era nedslagsmärken.

Damkommittén

Ordförande:
Ingelise Fjeldstad
Telefon: 0702392090
ingelise.fjeldstad@oktv.se

Ledamot:
Inger Svensson
Telefon: 045448424
inger.k.svensson@oktv.se

Ledamot:
Britt Stenberg
Telefon: 045448111
britt.stenberg@oktv.se

Ledamot:
Eva Brodin
Telefon: 045442112
evabrodin31@gmail.com

Ledamot:
Gunilla Nilsson
Telefon: 045446428
gunillaingridsdotter@hotmail.se

Ledamot:
Eva Peter
Telefon: 045449044
evapeter1951@gmail.com

Damkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens damverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland flickor och damer för att börja spela golf
* Arrangera speciella damtävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Anordna tisdagsgolfen varje vecka där alla damer i klubben är välkomna oavsett handicap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Juniorkommittén

Ordförande:
Chatarina Bengtsson
Telefon: 045442622
catti.bengtsson@telia.se

Ledamot:
Lars Johansson
Telefon: 0705300459
lars.johansson@oktv.se

Juniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens junior- och ungdomsverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland knattar och ungdomar för att börja spela golf
* Arrangera speciella junior- och ungdomstävlingar i samarbete med tävlingskommittén

Seniorkommittén

Ordförande:
Bengt-Åke Åkesson
Telefon: 0708904825
bengt-ake.akesson@spray.se

Ledamot:
Lennart Torstensson
Telefon: 0706342603
lennart.torstensson1@telia.com

Ledamot:
Anders Emanuelsson
Telefon: 0705362154
anders.hesslehult@gmail.com

Seniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för seniorverksamheten
* Ansvara för att samarbeta med övriga blekingeklubbar gällande seriespelet för H45, H55 och H65
* Arrangera speciella seniortävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Arbeta för ett spelutbyte med seniorer i andra golfklubbar
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Seniorkommittén

* Start för Onsdagsgolfen kl. 09:00 fr.o.m. 5/9.

Marknadskommittén

Ordförande:
Klavs Wix Nielsen
Telefon: 0705602966
klavs.wix@oktv.se

Ledamot:
Mats Markström
Telefon: 0709444942
mats.markstrom@oktv.se

Ledamot:
Åke Svensson
Telefon: 0703220411
elake.svensson@outlook.com

Ledamot:
Willy Cardell
Telefon: 0708415403
willy.cardell@oktv.se

Ledamot:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Marknadskommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens sponsringsverksamhet
* Hjälpa tävlingskommittén med att ordna sponsorer och priser till klubbens tävlingar
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Marknadskommittén

* Vi tackar våra sponsorer för ett framgångsrikt samarbete under 2018.

Utbildningskommittén

Ordförande:
Klavs Wix Nielsen
Telefon: 0705602966
klavs.wix@oktv.se

Ledamot:
Benny Larsson
Telefon: 0705141642
benny.larsson@oktv.se

Ledamot:
Kjell-Åke Karlsson
Telefon: 0738322602
kak@oktv.se

Utbildningskommitténs uppgifter

* Ansvara för utbildning av nya medlemmar
* Anordna kurser och vidareutbildning av klubbens funktionärer
* Kontrollera att golfreglerna följs på banan tillsammans med erfarna spelare
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Utbildningskommittén

* Nästa utbildning för Grönt Kort startar i april 2019.

* Vid intresse: kontakta kansliet på 0454 – 43366 eller boagk@oktv.se.

Regel & Handicapkommittén

Ordförande:
Benny Larsson
Telefon: 0705141642
benny.larsson@oktv.se

Ledamot:
Leif Winberg
Telefon: 0454-264485
lwinber1@gmail.com

Regel & Handicapkommitténs uppgifter

* Utfärda lokala regler och föreskrifter samt se till så att dessa är aktuella
* Vid behov utfärda tillfälliga lokala regler
* Ansvara för att medlemmarna har ett rättvisande handicap som motsvarar deras spelstandard
* Genomföra årlig revision av medlemmarnas handicap
* Besvara frågor från medlemmar i regel- och handicapfrågor
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Regel & Handicapkommittén

* Fr.o.m. 1 januari 2019 börjar de nya golfreglerna att gälla.
* Det är R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) och USGA (United States Golf Association) som tillsammans har tagit fram ett helt nytt regelverk i syfte att förenkla och modernisera golfspelet.
* Detta ska bl.a. leda till ett snabbare spel och att s.k. regelfällor inte längre finns kvar.
* På R&A:s hemsida (randa.org) finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner tillgängliga i svensk översättning.
* Dessutom finns Appen Rules of Golf 2019 för nedladdningen både för Android och för iPhone.

Medlemskommittén

Ordförande:
Bo Jansson
Telefon: 0733622678
boj58@hotmail.com

Ledamot:
Björn Borg
Telefon: 0709407062
björn@borg.li

Ledamot:
Lars Johansson
Telefon: 0705300459
lars.johansson@oktv.se

Ledamot:
Leif Jönsson
Telefon: 0730707016
leif.b.jonsson@outlook.com

Medlemskommitténs uppgifter:

* Ansvara för att klubben syns och visas i sådan omfattning att såväl medlemmar som gäster får en positiv bild och upplevelse av klubben.
* Föreslå aktiviteter i samverkan med kansliet
* Lämna löpande information till styrelsen angående planerade och genomförda aktiviteter
* Ansvara för medlemsvård och medlemsvärvning
* Anordna torsdagsgolfen varje vecka för nybörjare och medlemmar som saknar spelsällskap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Medlemskommittén:

Torsdagsgolfen startar igen i början av maj 2019.

Tävlingskommittén

Ordförande:
Steve Holmström
Telefon: 0738268174
steve.holmstrom@oktv.se

Ledamot:
Eva Brodin
Telefon: 045442112
evabrodin31@gmail.com

Ledamot:
Kerstin Mattisson
Telefon: 0706914901
kerstin.mattisson@oktv.se

Ledamot:
Inger Svensson
Telefon: 045448424
inger.k.svensson@oktv.se

Ledamot:
Joyce Skoghem
Telefon: 0706807620
joyce.skoghem@gmail.com

Ledamot:
Mona Eskilsson
Telefon: 0763061337
mona.eskilsson@oktv.se

Ledamot:
Niklas Persson
Telefon: 0723717162
npersson67@live.se

Tävlingskommitténs uppgifter:

* Ansvara för klubbens tävlingsverksamhet
* Fastställa tävlingsprogram och se till så att det är startförbud på banan under tävlingar
* Administrera klubbens tävlingsverksamhet med att bl.a. sammanställa start- och resultatlistor
* Biträda juniorkommittén och damkommittén i samband med junior- och damtävlingar
* Informera media om tävlingsresultaten
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Tävlingskommittén:

Tävlingsprogrammet för 2019 finns att läsa under Tävlingar.
Den första tävlingen för 2019 blir Städtävlingen i samband med Städdagen i början av april.

sv_SESvenska
en_USEnglish sv_SESvenska