Styrelsen

Ordförande och VD i driftsbolaget:

Dan Hermansson
Telefon: 0709859082
danaghermansson@gmail.com

Ledamot och Vice Ordförande:

Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Ledamot och Vice VD i driftsbolaget:

Björn Borg
Telefon: 0709407062
björn@borg.li

Ledamot och Ekonomiansvarig:

Kurt-Åke Karlsson
Telefon: 0767693595
kurtake.karlsson@gmail.com

Ledamot:


Mats Markström
Telefon: 0763206035
mats.markstrom@oktv.se

Ledamot:

Lars Johansson
Telefon: 0705300459
lars.johansson@oktv.se

Ledamot:


Leif Jönsson
Telefon: 0793558178
leif.b.jonsson@outlook.com

Ledamot:


Peter Magnusson
Telefon: 0725446937
bphm00.magnusson@telia.com

Suppleant:

Kjell Jonassen
Telefon: 0702056898
kjell.jonassen@oktv.se

Suppleant:

Thomas Andersson
Telefon: 0708501576
flompa@icloud.com

Revisorer

Ingvar Borgqvist
Telefon:
ingvar.borgqvist@gmail.com

Knut Hessbo
Telefon:
knut.hessbo@andco.se

Bankommittén

Ordförande:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Ledamot:
Sven Persson
Telefon: 0706979374
sveper74@live.se

Ledamot:
Rolf Svantesson
Telefon: 0703704420
rolf@svantesson.de

Ledamot:
Pär Himberg
Telefon: 0707701710
par64martin@gmail.com

Ledamot:
Björn Borg
Telefon: 0709407062
björn@borg.li

Ledamot:
Peter Magnusson
Telefon: 0725446937
bph.magnusson@telia.com

Ledamot:
Kjell Jonassen
Telefon: 0702056898
kjell.jonassen@oktv.se

Bankommitténs uppgifter

* Ansvara för att höja kvalitéten på banan
* Föreslå och aktivt delta i banförbättringar
* Ansvara för klubbens miljöarbete
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från bankommittén

Vid frost, inget spel på ordinarie greener.
Bollautomaten på driving range är öppen.
Glöm inte att laga era nedslagsmärken.

Damkommittén

Ordförande:
Ingelise Fjeldstad
Telefon: 0702392090
ingelise.fjeldstad@oktv.se

Ledamot:
Britt Stenberg
Telefon: 045448111
Mobil: 0702736450
britt.stenberg@oktv.se

Ledamot:
Monica Olandersson
Mobil: 0705368846
monica.olandersson@oktv.se

Ledamot:
Carola Elfwing
Telefon: 0454301330
Mobil: 0708227762
celfwing@outlook.com

Ledamot:
Eva Peter
Mobil: 0723249044
evapeter1951@gmail.com

Damkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens damverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland flickor och damer för att börja spela golf
* Arrangera speciella damtävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Anordna tisdagsgolfen varje vecka där alla damer i klubben är välkomna oavsett handicap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Damkommittén

Start för Tisdagsgolfen är tisdag 3 maj, det kommer arrangeras några tävlingar med gemensamma samlingar eller genomgångar.

Klubben kommer precis som tidigare hålla ett antal tider från kl. 15:00 och framåt.

För mer information, inklusive kontaktuppgifter till varandra, vänligen vänd er till Damkommitténs ordförande Ingelise Fjeldstad (ingelise.fjeldstad@oktv.se, 0702392090) eller Kansliet (boagk@oktv.se, 0454-43366).

Information 2022: Damernas tisdagsgolf med samling kl. 14:45 varje tisdag med start 3 maj.
För att läsa schemat över spelprogrammet 2022, se nedan

Boadamernas tisdagsgolf 2022 vår

Boadamernas tisdagsgolf 2022 höst

Juniorkommittén

Ordförande:
Carl-Cedric Söndergaard
Telefon:
cedricsgolf@gmail.com

Ledamot:
Dennis Åkesson
Telefon:
holjegolf@gmail.com

Ledamot:
Lars Johansson
Telefon: 0705300459
lars.johansson@oktv.se

Juniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens junior- och ungdomsverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland knattar och ungdomar för att börja spela golf
* Arrangera speciella junior- och ungdomstävlingar i samarbete med tävlingskommittén

Seniorkommittén

Ordförande:
Bengt-Åke Åkesson
Telefon: 0708904825
bengt-ake.akesson@spray.se

Ledamot:
Anders Emanuelsson
Telefon: 0705362154
anders.hesslehult@gmail.com

Ledamot:
Rune Jönsson
Telefon: 0709942964
rune.jonsson@oktv.se

Ledamot:
Roland Porshammar
Telefon: 0706903412
roland.porshammar@hotmail.com

Seniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för seniorverksamheten
* Ansvara för att samarbeta med övriga blekingeklubbar gällande seriespelet för H45, H55 och H65
* Arrangera speciella seniortävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Arbeta för ett spelutbyte med seniorer i andra golfklubbar
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Seniorkommittén

Vecka ? Start för Onsdagsgolfen och Fredagstolvan kl. 09:00 hela säsongen.

Seriespel och spel om ”Boa Oldboys Pokal” ingående i Onsdagsgolfen:

Onsdagsgolfen utökas med seriespel som gäller över hela säsongen maj-oktober när det är handicapronder.
I seriespelet gäller endast singelronder.
När det bestäms att lagspel skall spelas ingår dessa ej.

Seriespelet gäller alla som deltar i Onsdagsgolfen oavsett hur många ronder som respektive spelare deltar i.
Deltagare är spelare i kategorin 55+, Damer och Herrar.

Avslutning och korandet av segrare i seriespelet utses vid den årliga avslutningen som hålls i oktober.

I samband med avslutningen kommer ”Boa Oldboys Vandringspris” att tilldelas pokalen.

Den som vinner vandringspriset får sitt namn ingraverat i vandringspriset.
Vandringspriset kommer att cirkulera och kan således inte vinnas av någon spelare.

Regler för seriespelet och spelet om pokalen skall följa ”Reglerna för golfspel 2019”.
Således skall spelare som spelar mindre än 18 hål räkna scoren enligt golfreglerna.

Varje spelare skall fylla i scorekortet, som skall vara korrekt fört enligt golfreglerna.
Vid felaktigt fört scorekort ogiltigförklaras detta.

Seniormatch Boa GK/Sölvesborgs GK 2023 
Spelas den 15/6-23 på Sölvesborgs GK & den 13/9-23 på Boa GK Olofström
Kanonstart kl. 9.00

Marknadskommittén

Ordförande:
Klavs Wix Nielsen
Telefon: 0705602966
klavs.wix@oktv.se

Ledamot:
Mats Markström
Telefon: 0763206035
mats.markstrom@oktv.se

Ledamot:
Jimmie Svensson
Telefon: 0733936903
jimmie.svensson64@gmail.com

Ledamot:
Willy Cardell
Telefon: 0708415403
willy.cardell@oktv.se

Ledamot:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Marknadskommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens sponsringsverksamhet
* Hjälpa tävlingskommittén med att ordna sponsorer och priser till klubbens tävlingar
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Marknadskommittén

Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med våra partners under säsongen.

Utbildningskommittén

Ordförande:
Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Ledamot:

Utbildningskommitténs uppgifter

* Ansvara för utbildning av nya medlemmar
* Anordna kurser och vidareutbildning av klubbens funktionärer
* Kontrollera att golfreglerna följs på banan tillsammans med erfarna spelare
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Utbildningskommittén

Årets första utbildningsomgång för Grönt Kort startar i mitten av april.
Vid intresse: kontakta kansliet på 0454 – 43366 eller boagk@oktv.se.

Regel & Handicapkommittén

Ordförande:

Ledamot:
Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Regel & Handicapkommitténs uppgifter

* Utfärda lokala regler och föreskrifter samt se till så att dessa är aktuella
* Vid behov utfärda tillfälliga lokala regler
* Ansvara för att medlemmarna har ett rättvisande handicap som motsvarar deras spelstandard
* Genomföra årlig revision av medlemmarnas handicap
* Besvara frågor från medlemmar i regel- och handicapfrågor
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Regel & Handicapkommittén

* Fr.o.m. 1 januari 2019 har nya golfregler börjat att gälla.
* Det är R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) och USGA (United States Golf Association) som tillsammans har tagit fram ett helt nytt regelverk i syfte att förenkla och modernisera golfspelet.
* Detta ska bl.a. leda till ett snabbare spel och att s.k. regelfällor inte längre finns kvar.
* På R&A:s hemsida (randa.org) finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner tillgängliga i svensk översättning.
* Dessutom finns Appen Rules of Golf 2019 för nedladdningen både för Android och för iPhone.

Medlemskommittén

Ordförande:
Leif Jönsson
Telefon: 0793558178
leif.b.jonsson@outlook.com

Ledamot:
Ulrika Johannisson
Telefon: 0763540202
ulrika.johannisson@oktv.se

Ledamot:
Bo Jansson
Telefon: 0733622678
boj58@hotmail.com

Ledamot:
Kent Andersson
Telefon: 0708101384
sillos@telia.com

Medlemskommitténs uppgifter:

* Ansvara för att klubben syns och visas i sådan omfattning att såväl medlemmar som gäster får en positiv bild och upplevelse av klubben.
* Föreslå aktiviteter i samverkan med kansliet
* Lämna löpande information till styrelsen angående planerade och genomförda aktiviteter
* Ansvara för medlemsvård och medlemsvärvning
* Anordna torsdagsgolfen varje vecka för nybörjare och medlemmar som saknar spelsällskap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Medlemskommittén:

Missa inte Torsdagsgolfen varje torsdag kl. 17:00.

Tävlingskommittén

Ordförande:
Steve Holmström
Telefon: 0738268174
steve.holmstrom@oktv.se

Ledamot:
Kerstin Mattisson
Telefon: 0706914901
kerstin.mattisson@oktv.se

Ledamot:
Ingvar Borgqvist
Telefon: 0708764982
ingvar.borgqvist@gmail.com

Ledamot:
Linda Mattsson
Telefon: 0705346146
Lindis75@hotmail.com

Vi blir gärna fler i tävlingskommittén.

Är ni sugna på att hjälpa till så hör av er till kansliet.

Tävlingskommitténs uppgifter:

* Ansvara för klubbens tävlingsverksamhet
* Fastställa tävlingsprogram och se till så att det är startförbud på banan under tävlingar
* Administrera klubbens tävlingsverksamhet med att bl.a. sammanställa start- och resultatlistor
* Biträda juniorkommittén och damkommittén i samband med junior- och damtävlingar
* Informera media om tävlingsresultaten
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Tävlingskommittén:

Tävlingsprogrammet för finns att läsa under Tävlingar.

sv_SESvenska
en_USEnglish sv_SESvenska