Inlägg av Mikael

VECKANS REGELFRÅGA!

Under hösten och vintern kommer vi här på hemsidan, ungefär en gång i veckan, att publicera lite spännande regelfrågor. Vi hoppas att ni ska tycka att det är både intressant och lärorikt att ta ställning till hur man ska agera i några olika situationer som kan uppstå på banan. Frågorna är framtagna och sammanställda av […]

INFO FRÅN MEDLEMSMÖTET!

Torsdag 14 november hölls årets Medlemsmöte på Boa GK Olofström. Den viktigaste punkten på mötet var att bestämma medlemskategorier och medlemsavgifter för 2020. Efter styrelsens och medlemskommitténs genomgång valde deltagarna på medlemsmötet att fatta ett enhälligt beslut om att följande medlemskategorier och medlemsavgifter ska gälla för nästa säsong:   Kategori  Avgift 2020 Jämfört med 2019 […]

HÖSTBILD FRÅN BOA #11!

Höstbild #11 från bron på hål 5 över Västra Orlundsån är tagen idag av Pekka Åkesson. Visst blir man sugen på att gå ut och spela en runda? 🙂 Skicka in din favorithöstbild från banan till boagk@oktv.se.

GRÄSROTEN!

Svenska Spel delar varje år ut 50 000 000 kr till ungdomsverksamheten på landets idrottsföreningar via den s.k. Gräsroten. Gräsrotens uppbyggnad är att varje gång man lägger ett spel hos Svenska Spel så får den utvalda föreningen ett antal poäng som sedan efter ett år sammanställs och omvandlas till pengar. Det enda som krävs av […]

MEDLEMSMÖTE 14/11!

Missa inte medlemsmötet på Boa GK Olofström torsdag 14 november 19:00. Dagordning: § 1. Mötets öppnande § 2. Fastställande av röstlängd § 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst § 4. Fastställande av dagordning § 5. Val av mötesordförande § 6. Val av mötessekreterare § 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare § 8. […]